Informații generale

MASTER 2 ANI

120 credite ECTS

Acreditat ARACIS

Domeniul de studii universitare de licenţă: INGINERIE MECANICĂ

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI

 

Forma de învăţământ: STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – zi

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică