Cursuri

tutor1-13.png

Calculul Avansat al Structurii Materialelor

Prof. Ștefan SOROHAN

Cursul și aplicațiile se bazează în principal pe folosirea modelării și analizei cu elemente finite folosind un program consacrat cum ar fi ANSYS sau NASTRAN. Se prezintă tipuri de elemente finite uzuale și specializate – contact, pretensionare, leagături cinematice. Modelarea, liniară și neliniară, include analize statice, dinamice (modal, armonic, tranzitoriu, spectral), de stabilitate și cu extindere către calculul la oboseală și optimizare. Rezultatele analizelor sunt interpretate, discutate și comparate cu solutii analitice.

do-a-2d-cfd-simulation-on-ansys-fluent_e

Simularea Numerică a Fenomenelor de Transfer 

Prof. Adrian PREDESCU

Obiectivul principal al cursului constă în aprofundarea înțelegerii funcționării mecanismelor de lubrificație și în special ale lubrificaței hidrodinamice. Accentul se pune pe aplicații de tip lagăre hidrodinamice și cuplaje viscohidrodinamice. Instrumentul prin care se realizează simularea numerică a unor astfel de aplicații este codul CFD ANSYS-FLUENT. Studenții capătă astfel și cunoștințe de utilizare ale unui astfel de software.

unnamed_edited.jpg

Modelare-Simulare în Ingineria Mecanică

Prof. Sorin CĂNĂNĂU

Cursul pune accentul pe concepție și proiectare originală, urmărind realizarea procesului de reprezentare a unui model care include construcția și funcționarea acestuia si analiza statică si dinamică a componentelor, subsistemelor si sistemelor mecanice ale modelului. Acest model este similar cu un sistem real, care ajută inginerul să prezică efectul schimbărilor asupra sistemului. Se utilizează sofware de proiectare CAD sau analiză CAE (CATIA V5, MathCad, INVENTOR), sofware de concepție (Octave) și sofware de proiectare avansată (Adode InDesign).

mecanism.PNG

Prototipul Virtual pentru Dezvoltarea de Produs

Conf. Liviu CIUPITU

Cursul este focalizat pe prototiparea virtuală a unui sistem mecanic complex ținând cont de mișcările complexe din spatiu, de elementele componente și de legăturile care se stabilesc între acestea. Sunt prezentate aspecte practice ale sintezei sistemului mecanic (din punctul de vedere al mecanismelor componente) și analiza dinamică a acestuia. Aplicațiile sunt realizate în Autodesk INVENTOR.

ostwald-viscometer-500x500_edited.jpg

Capitole Speciale de

Fizica Fluidelor

Conf. Andrei DRAGOMIRESCU

Cursul oferă cunoștințe în domenii speciale ale Mecanicii fluidelor, cum ar fi fluidele nenewtoniene și viscoelastice, transportul difuziv de masă, modelele de turbulență utilizate în simulările numerice sau teoria similitudinii aplicată în studiul experimental al curgerilor. Sunt introduse noțiuni fundamentale: fluidul ca mediu continuu, tensiunile în fluide, viscozitatea etc. Ecuațiile fundamentale de conservare a masei, impulsului și energiei în diferite sisteme de referință sunt prezentate în strânsă legătură cu cinematica deformării și relațiile constitutive ale fluidelor.

59ccf667c68d7b6d118b4f94.jpg

Proiectarea Asistată a Componentelor din Mase Plastice 

Conf. Daniel BESNEA

Cursul își propune o incursiune în prezentarea principalelor tehnologii Rapid Prototyping, a particularităților constructiv-funcționale ale diferitelor tipuri de imprimante 3D, cât și prezentarea caracteristicilor principalelor grupe de materii prime utilizate de aceste tehnologii. Abordarea experimentală constă în implicarea studenților in modelarea digitală și realizarea pe imprimantele 3D din dotarea laboratorului a unor familii de piese din materiale plastice, a unor modele pentru turnare și scule flexibile,  optime atât din punct de vedere constructiv cât și funcțional.

hqdefault_edited_edited.jpg

Tehnologii Informaționale pentru Dezvoltarea de Produs

Conf. Victor MARIAN

Cursul completează cunoștințele studenților în domeniul dezvoltării de produs prin folosirea unor metode pentru sporirea rapidității în proiectarea asistată de calculator. Folosind modulul Knowledgeware din CATIA V5 se pot insera cu rapiditate elemente relativ complexe predefinite anterior (degajări, caneluri etc), scăzând astfel timpul de lucru și sporind eficiența proiectantului.

Friction_between_surfaces_edited_edited_

Suprafețe și

Contacte

Prof. Traian CICONE

Cursul analizează la nivel micro și macroscopic contactul componentelor mecanice. Caracterizarea suprafețelor, a regimurilor de frecare (uscată, limită, mixtă, fluidă), distribuția tensiunilor de contact, efectele mișcarii relative – frecare, uzare, încalzire, sunt principalele subiecte tratate. Modalitățile de generare a filmelor fluide portante, alegerea configurațiilor de contact, a materialelor și a lubrifianților pentru reducerea frecării și uzării, reprezintă criterii importante în conceptia mecanică modernă, fiind abordate atat teoretic cât și experimental în cadrul cursului.

NEbnv_edited.jpg

Metoda

Elementelor

Finite

Prof. Sorin CĂNĂNĂU

În cadrul cursului "Metoda elementelor finite", se reiau noțiuni de bază de la nivel de licență privind utilizarea elementului finit.

Se invață utilizarea metodei prin exerciții simple (utlizare PTC MathCad SW CosmosM), și se pregătesc noțiuni de utilizare avansată de analiză CAE.

air-board-uv-pc-color-green-1.jpg

Materiale și

Structuri

Ș.l.  Nicoleta CRIȘAN

Punctele de interes ale cursului sunt studiul, elaborarea şi determinarea proceselor, metodelor şi procedeelor de prelucrare a materialelor şi  stabilirea relaţiilor existente între structura şi proprietăţile generale ale materialelor. Partea de aplicații se concentrează pe aplicarea noțiunilor teoretice studiate la curs în probleme practice, cotidiene, în ceea ce priveşte selecția materialor adecvate, în functie de scopul, cerințele şi limitările impuse la manufacturarea obiectelor respective.

modern-product-development-play-with-des

Fiabiliteatea Produselor

Complexe

Prof. Andrei TUDOR

Se definește conceptul de fiabilitate ca parte cantitativă a calității unui sistem mecanic și mecatronic. Cauzele scoaterii din funcțiune a diferitelor componente sunt detaliate si cuantificate prin fiabilitatea intrinsecă. Repartițiile teoretice ale variabilelor aleatoare (normala Gauss, Weibull, exponențiala negativă etc.) sunt detaliate pe cazuri concrete și verificate cu teste statistice de concordanță. Aplicațiile sunt rezolvate cu programe de calcul specializate.

servicii-proiectare-constructii-civile-d

Dezvoltare de

Produs

Conf. Radu MIRICĂ

Scopul cursului ”Dezvoltare de produs” este de a asigura studenţilor bazele, procedeele şi metodele rezolvării moderne a problemelor tehnice. În dezvoltarea de produs se aplică în mod extins procedee de lucru sistematice şi metodice, care completează procedeele intuitive tradiţionale de proiectare. Tema centrală este crearea rapidă de viitoare produse competitive, având în prim-plan proprietăţile dorite ale acestora, cu luarea în considerare a tuturor etapelor ciclului lor de viaţă.

2020-02-27_5e57b10b38bcd_solar_hydro_pro

 

Prof. Adrian CIOCĂNEA

Cursul ”Concepția Mecanică a Sistemelor de Energie Regenerabilă” urmărește pe de o parte să prezinte modul în care resursele regenerabile de energie sunt evaluate ca potențial  eolian, solar, valuri, hidro, biomasă etc.  să descrie principalele sisteme de captare a energiei și să evalueze eficiența de conversie. Alături de aceste energii deja cunoscute pentru domeniul studiat se prezintă și tendințele în domeniu: construcția de celule hibride, stocarea energiei, energia hidrogenului și pile de combustie etc.