Despre CIIM

Programul de master CONCEPŢIE INTEGRATĂ ÎN INGINERIA MECANICĂ (CIIM) funcționează încă de la înființarea studiilor de Master în UPB (sub numele de CAD/CAE până în anul 2009).

Este primul program de Master din UPB dedicat integral proiectării bazate pe utilizarea aplicațiilor software complexe.

Încadrat în domeniul de specializare Inginerie Mecanică, programul este acreditat de ARACIS încă din 2011 și reacreditat în 2019 cu gradul de ”încredere” (decizia Consiliului ARACIS din data de 21.07.2019, comisia C10 - poziția 148).

Programul funcționează în cadrul Departamentului ”Organe de mașini și Tribologie”, dar prin caracterul său multidisciplinar, include activități didactice și în cadrul departamentelor ”Rezistenţa Materialelor”, ”Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului”, ”Mecatronică şi mecanică de precizie”.

Obiective

Obiectivul general al programului este transmiterea bazelor teoretice și a cunoștințelor aplicative necesare utilizării metodelor moderne, integrate, de concepție asistată de calculator, în lumina evoluțiilor viitoare către a patra revoluție industrială (Industry 4.0).

Programul este dedicat cu precădere inginerilor din domeniul cercetării, proiectării și utilizării dispozitivelor, echipamentelor și instalațiilor mecanice .

Aceștia trebuie să fie capabili să aibă o viziune largă și să deruleze proceduri de proiectare, optimizare și dezvoltare de noi sisteme tehnice adaptate la  tehnologiile avansate din acest domeniu. Datorită dinamicii deosebite a domeniului vizat, se urmărește corelarea aspectelor de principiu cu exemple vizând cele mai noi tendințe tehnologice, precum tehnologiile aditive (imprimare 3D) .

Perspective

Absolvenții programului au ca primă opțiune continuarea studiilor cu un program de doctorat în Inginerie Mecanică. În fiecare din ultimii ani, 2-3 absolvenți ai masterului au optat pentru un doctorat sub conducerea unuia dintre cei 5 conducători de doctorat care predau în acest program.

O altă opțiune este încadrarea într-o poziție de cercetare într-unul dintre institutele naționale (exemple: INCAS, ACTTM, COMOTI, etc.).

Valorificarea competențelor de proiectare, modelare și simulare se poate face prin ocuparea unor poziții de inginer proiectant sau responsabil dezvoltare de produs într-unul dintre multe centre (birouri) de proiectare care funcționează în țară. Exemple în acest sens sunt cele care au angajat un mare număr de absolvenți ai acestui program: Renault Technologie Roumanie, Segula Technologies, AKKA Technologies, Expleo Group, Bertrandt Engineering Technologies, EXCENT Defi.

Activitate Practică/

Cercetare Științifică

Studenții își aleg încă din primul semestru un subiect de studiu avansat care implică activități de proiectare și cercetare individuală sau în echipe de câte doi studenți, îndrumați de câte un cadru didactic.

Aceste activități care reprezintă circa 30% din totalul activităților, sunt finalizate prin câte un raport de cercetare realizat și prezentat în fiecare dintre primele trei semestre. Activitățile de întocmire a lucrării de Disertație pentru finalizarea studiilor se realizează în al 4-lea semestru și integrează aceste rapoarte de cercetare semestriale.