Program studii

Programul de master oferă competențe avansate de proiectare care implică utilizarea aplicațiilor software moderne (CATIA, PRO-ENGINEER, ANSYS (Structures & Fluids), INVENTOR, MOLDFLOW etc.) pentru modelarea și simularea proceselor și produselor specifice ingineriei mecanice.

Se asigură formarea inginerilor pentru pentru abordarea unor probleme complexe de interacțiune fluid-solid cu considerarea efectelor termice care necesită competențe avansate în utilizarea programelor moderne de modelare și simulare. Pe lângă acestea, sunt incluse cursuri de caracterizare a materialelor recent intrate în practica industrială precum sau de analiză constructivă și funcțională necesară dezvoltări produselor durabile (tehnici PLM).

Modelarea curgerii şi a fenomenelor de transfer termic
Probleme ale mecanicii contactului
Dinamica structurilor mecanice
Proiectarea componentelor din mase plastice