Sesiune de examene

ANUL I

Semestrul 2

Descarcă

Disciplina

Data

Ora

Incheiere

Profesor

Dezvoltare

de produs I

Modelare și simulare în ingineria mecanică II

Calculul avansat al structurilor

Materiale și structuri

 

Prototip virtual pentru dezvoltare de produs

02.06.2020

 

 

19.05.2020

27.05.2020

 

 

14.05.2020 

08.06.2020

18:00

 

 

18:00

17:00

17:00

 

 

18:00

Conf. Radu MIRICĂ

Prof. Sorin CĂNĂNĂU

Prof. Ștefan SOROHAN

Ș.l. Nicoleta CRIȘAN

Conf. Liviu CIUPITU

E

 

 

E

E

V

 

 

E