Teme disertație

Design și simularea 3D a unor modele de caroserie cu caracteristici aerodinamice ridicate 
Studiul unui cuplaj vîscos utilizat în sistemele de răcire  ale motoarelor cu ardere internă 

Proiectarea și analiza unui arbore planetar din transmisia de puterea autovehiculelor

Studiul MEF privind comportarea la contact cu frecare a materialelor hiperelastice
Proiectarea unui mecanism unisens pentru o bicicletă de tip Recumbent 
Proiectarea unei maşini multifuncţionale tip CNC cu capete interschimbabile 
Sistem de producere a energiei cu turbină hidraulică Bánki cu paletaj anterotoric de ghidare a curgerii și dispozitiv modificat de reglare a debitului 
Proiectare 3D și analiză parametrică a unui variator toroidal
Dezvoltarea unui subansamblu arc-amortizor pentru autoturisme
Exoproteze pentru degete 
Proiectarea unui volant din materiale compozite pentru stocarea energiei
Sistem de producere a energiei  cu turbina eoliană  cu rotor transversal pentru acoperiș

     Descarcă lista completă a temelor de disertație →